meaning of provoke in Arabic

Spread the love

meaning of provoke in Arabic

provoke - verb

أثار - فعل

Definition and meaning of provoke in Arabic and definition and English meaning of أثار and أثار translation into English and provoke translation into Arabic in English Arabic dictionary

provoke something to cause a particular reaction or have a particular effect أثار شيئا أي أي كان السّبب في فعل أو حرّضه على القيام بردّ فعل محدّد

Forms of أثار in the Arabic Language in the past tense

أثار
أنا أثرت - نحن أثرنا
أنت أثرت - أنت أثرت
أنتما أثرتما
أنتم أثرتم - أنتنّ أثرتنّ
هو أثار - هي أثارت
هما (مذكّر) أثارا - هما (مؤنّث) أثارتا
هم أثاروا - هنّ أثرن

Forms of أثار in the present tense in the Arabic Language

يثير
أنا أثير - نحن نثير
أنت تثير - أنت تثيرين
أنتما تثيران
أنتم تثيرون - أنتنّ تثرن
هو يثير - هي تثير
هما (مذكّر) يثيران - هما (مؤنّث) تثيران
هم يثيرون - هنّ يثرن

Forms of أثار in the imperative mood in the Arabic Language

أثر
أنت أر - أنت أيري
أنتما أيرا
أنتم أيروا - أنتنّ أرن

Examples of أثار in Arabic with provoke translations into Arabic

The abuse of human rights provoked widespread criticism أثار انتهاك حقوق الإنسان انتقادات واسعة

The constitutional amendments provoked storms of protest أثارت التّعديلات الدّستوريّة احتجاجات عنيفة

Cats provoke allergic reactions in some people تثير القطط ردود فعل تحسّسيّة عند البعض

She knows how to provoke my wrath تعرف كيف تثير غضبي

this is the common meaning and definition of provoke in Arabic and English meaning of أثار  accompanied with translation of أثار into English and the translation of provoke  into Arabic from LingloLets English Arabic Dictionary. A comprehensive bilingual dictionary in English and Arabic with examples and translations

provoke - verb

أثار - فعل

Definition and meaning of provoke in Arabic and definition and English meaning of أثار and أثار translation into English and provoke translation into Arabic in English Arabic dictionary

to make someone angry, especially deliberately أثار شخصا أي أغضبه عامدا أو استفزّه

Examples of أثار in Arabic with provoke translations into Arabic

I would not have beaten him if he had not provokde me لم أكن لأضربه لو لم يثرني

Her provincial attitudes provoked mt to anger أثار سلوكها الرّيفيّ غضبي

this is the common meaning and definition of provoke in Arabic and English meaning of أثار  accompanied with translation of أثار into English and the translation of provoke  into Arabic from LingloLets English Arabic Dictionary. A comprehensive bilingual dictionary in English and Arabic with examples and translations

provoke - verb

استفزّ - فعل

Definition and meaning of provoke in Arabic and definition and English meaning of استفز and استفز translation into English and provoke translation into Arabic in English Arabic dictionary

to make someone angry, especially deliberately استفزّ شخصا أي أغضبه عامدا أو استثاره أو أثاره

Forms of استفز in the Arabic Language in the past tense

استفزّ
أنا استفززت - نحن استفززنا
أنت استفززت - أنت استفززت
أنتما استفززتما
أنتم استفززتم - أنتنّ استفززتنّ
هو استفزّ - هي استفزّت
هما (مذكّر) استفزّا - هما (مؤنّث) استفزّتا
هم استفزّوا - هنّ استفززن

Forms of استفز in the present tense in the Arabic Language

يستفزّ
أنا أستفزّ - نحن نستفزّ
أنت تستفزّ - أنت تستفزّين
أنتما تستفزّان
أنتم تستفزّون - أنتنّ تستفززن
هو يستفزّ - هي تستفزّ
هما (مذكّر) يستفزّان - هما (مؤنّث) تستفزّان
هم يستفزّون - هنّ يستفززن

Forms of استفز in the imperative mood in the Arabic Language

استفزّ
أنت استفزّ - أنت استفزّي
أنتما استفزّا
أنتم استفزّوا - أنتنّ استفززن

Examples of استفز in Arabic with provoke translations into Arabic

They provoked me into a fight استفزّوني حتّى عاركتهم

His remarks provoked teachers استفزّت تعليقاته المعلّمين

this is the common meaning and definition of provoke in Arabic and English meaning of استفز  accompanied with translation of استفز into English and the translation of provoke  into Arabic from LingloLets English Arabic Dictionary. A comprehensive bilingual dictionary in English and Arabic with examples and translations

provoke - verb

استثار - فعل

Definition and meaning of provoke in Arabic and definition and English meaning of استثار and استثار translation into English and provoke translation into Arabic in English Arabic dictionary

provoke something to cause a particular reaction or have a particular effect استثار شيئا أي أي كان السّبب في فعل أو حرّضه على القيام بردّ فعل محدّد

Forms of استثار in the Arabic Language in the past tense

استثار
أنا استثرت - نحن استثرنا
أنت استثرت - أنت استثرت
أنتما استثرتما
أنتم استثرتم - أنتنّ استثرتنّ
هو استثار - هي استثارت
هما (مذكّر) استثارا - هما (مؤنّث) استثارتا
هم استثاروا - هنّ استثرن

Forms of استثار in the present tense in the Arabic Language

يستثير
أنا أستثير - نحن نستثير
أنت تستثير - أنت تستثيرين
أنتما تستثيران
أنتم تستثيرون - أنتنّ تستثرن
هو يستثير - هي تستثير
هما (مذكّر) يستثيران - هما (مؤنّث) تستثيران
هم يستثيرون - هنّ يستثرن

Forms of استثار in the imperative mood in the Arabic Language

استثر
أنت استر - أنت استيري
أنتما استيرا
أنتم استيروا - أنتنّ استرن

Examples of استثار in Arabic with provoke translations into Arabic

Tax reforms provoked crowded public demonstrations استثارت الإصلاحات الضّريبيّة مظاهرات شعبيّة حاشدة

Cats provoke allergic reactions in some people تستثير القطط ردود فعل تحسّسيّة عند البعض

this is the common meaning and definition of provoke in Arabic and English meaning of استثار  accompanied with translation of استثار into English and the translation of provoke  into Arabic from LingloLets English Arabic Dictionary. A comprehensive bilingual dictionary in English and Arabic with examples and translations

provoke - verb

استثار - فعل

Definition and meaning of provoke in Arabic and definition and English meaning of استثار and استثار translation into English and provoke translation into Arabic in English Arabic dictionary

to make someone angry, especially deliberately استثار شخصا أي أغضبه عامدا أو استفزّه

Examples of استثار in Arabic with provoke translations into Arabic

This will only provoke the kidnappers to kill the hostages لن يؤدّي هذا إلّا (= سوى) إلى استثارة الخاطفين وجعلهم يقتلون الرّهائن

He was provoking the dog كان يستثير الكلب

this is the common meaning and definition of provoke in Arabic and English meaning of استثار  accompanied with translation of استثار into English and the translation of provoke  into Arabic from LingloLets English Arabic Dictionary. A comprehensive bilingual dictionary in English and Arabic with examples and translations


 

meaning of provoke in Arabic

provoke - verb

أَثَارَ - فعل

Definition and meaning of provoke in Arabic and definition and English meaning of أثار and أثار translation into English and provoke translation into Arabic in English Arabic dictionary

provoke something to cause a particular reaction or have a particular effect أَثَارَ شَيْئًا أَيْ أَيْ كَانَ السَّبَبُ فِيْ فِعْلِ أَوْ حَرَّضَهُ عَلَىْ القِيَامِ بِرَدِّ فِعْلٍ مُحَدَّدٍ

Forms of أثار in the Arabic Language in the past tense

أَثَارَ
أًنَا أثَرْتُ - نَحْنُ أثَرْنَا
أَنْتَ أثَرْتَ - أَنْتِ أثَرْتِ
أَنْتُمَا أثَرْتُمَا
أَنْتُمْ أثَرْتُمْ - أَنْتُنَّ أثَرْتُنَّ
هُوَ أَثَارَ - هِيَ أَثَارَتْ
هُمَا (مُذَكَّر) أَثَارَا - هُمَا (مُؤَنَّث) أَثَارَتَا
هُمْ أَثَارُوا - هُنَّ أثَرْنَ

Forms of أثار in the present tense in the Arabic Language

يُثِيْرُ
أًنَا أثِيْرُ - نَحْنُ نثِيْرُ
أَنْتَ تثِيْرُ - أَنْتِ تثِيْرِينَ
أَنْتُمَا تثِيْرَانِ
أَنْتُمْ تثِيْرُونَ - أَنْتُنَّ تثرْنَ
هُوَ يثِيْرُ - هِيَ تثِيْرُ
هُمَا (مُذَكَّر) يثِيْرَانِ - هُمَا (مُؤَنَّث) تثِيْرَانِ
هُمْ يثِيْرُونَ - هُنَّ يثرْنَ

Forms of أثار in the imperative mood in the Arabic Language

أَثِرْ
أَنْتَ أرْ - أَنْتِ أَيْري
أَنْتُمَا أَيْرا
أَنْتُمْ أَيْروا - أَنْتُنَّ أرنَ

Examples of أثار in Arabic with provoke translations into Arabic

The abuse of human rights provoked widespread criticism أَثَارَ انْتِهَاكُ حُقُوْقِ الإِنْسَانِ انْتِقَادَاتٍ وَاسِعَةً

The constitutional amendments provoked storms of protest أَثَارَتِ التَّعْدِيْلَاتُ الدُّسْتُوْرِيَّةُ احْتِجَاجَاتٍ عَنِيْفَةً

Cats provoke allergic reactions in some people تُثِيْرُ القِطَطُ رُدُوْدَ فِعْلٍ تَحَسُّسِيَّةٍ عِنْدَ البَعْضِ

She knows how to provoke my wrath تَعْرِفُ كَيْفَ تُثِيْرُ غَضَبِيْ

this is the common meaning and definition of provoke in Arabic and English meaning of أثار  accompanied with translation of أثار into English and the translation of provoke  into Arabic from LingloLets English Arabic Dictionary. A comprehensive bilingual dictionary in English and Arabic with examples and translations

provoke - verb

أثار - فعل

Definition and meaning of provoke in Arabic and definition and English meaning of أثار and أثار translation into English and provoke translation into Arabic in English Arabic dictionary

to make someone angry, especially deliberately أَثَارَ شَخْصًا أَيْ أَغْضَبَهُ عَامِدًا أَوِ اسْتَفَزَّهُ

Examples of أثار in Arabic with provoke translations into Arabic

I would not have beaten him if he had not provokde me لَمْ أَكُنْ لِأَضْرِبَهُ لَوْ لَمْ يُثِرْنِيْ

Her provincial attitudes provoked mt to anger أَثَارَ سُلُوْكُهَا الرِّيْفِيُّ غَضَبِيْ

this is the common meaning and definition of provoke in Arabic and English meaning of أثار  accompanied with translation of أثار into English and the translation of provoke  into Arabic from LingloLets English Arabic Dictionary. A comprehensive bilingual dictionary in English and Arabic with examples and translations

provoke - verb

اسْتَفَزَّ - فعل

Definition and meaning of provoke in Arabic and definition and English meaning of استفز and استفز translation into English and provoke translation into Arabic in English Arabic dictionary

to make someone angry, especially deliberately اسْتَفَزَّ شَخْصًا أَيْ أَغْضَبَهُ عَامِدًا أَوِ اسْتَثَارَهُ أَوْ أَثَارَهُ

Forms of استفز in the Arabic Language in the past tense

اسْتَفَزَّ
أًنَا اسْتَفَززْتُ - نَحْنُ اسْتَفَززْنَا
أَنْتَ اسْتَفَززْتَ - أَنْتِ اسْتَفَززْتِ
أَنْتُمَا اسْتَفَززْتُمَا
أَنْتُمْ اسْتَفَززْتُمْ - أَنْتُنَّ اسْتَفَززْتُنَّ
هُوَ اسْتَفَزَّ - هِيَ اسْتَفَزَّتْ
هُمَا (مُذَكَّر) اسْتَفَزَّا - هُمَا (مُؤَنَّث) اسْتَفَزَّتَا
هُمْ اسْتَفَزُّوا - هُنَّ اسْتَفَززْنَ

Forms of استفز in the present tense in the Arabic Language

يَسْتَفِزُّ
أًنَا أسْتَفِزُّ - نَحْنُ نسْتَفِزُّ
أَنْتَ تسْتَفِزُّ - أَنْتِ تسْتَفِزِّينَ
أَنْتُمَا تسْتَفِزَّانِ
أَنْتُمْ تسْتَفِزُّونَ - أَنْتُنَّ تسْتَفِززْنَ
هُوَ يسْتَفِزُّ - هِيَ تسْتَفِزُّ
هُمَا (مُذَكَّر) يسْتَفِزَّانِ - هُمَا (مُؤَنَّث) تسْتَفِزَّانِ
هُمْ يسْتَفِزُّونَ - هُنَّ يسْتَفِززْنَ

Forms of استفز in the imperative mood in the Arabic Language

اسْتَفِزَّ
أَنْتَ اسْتَفِزَّ - أَنْتِ اسْتَفِزّي
أَنْتُمَا اسْتَفِزّا
أَنْتُمْ اسْتَفِزّوا - أَنْتُنَّ اسْتَفِززنَ

Examples of استفز in Arabic with provoke translations into Arabic

They provoked me into a fight اسْتَفَزُّوْنِيْ حَتَّىْ عَارَكْتُهُمْ

His remarks provoked teachers اسْتَفَزَّتْ تَعْلِيْقَاتُهُ المُعَلِّمِيْنَ

this is the common meaning and definition of provoke in Arabic and English meaning of استفز  accompanied with translation of استفز into English and the translation of provoke  into Arabic from LingloLets English Arabic Dictionary. A comprehensive bilingual dictionary in English and Arabic with examples and translations

provoke - verb

اسْتَثَارَ - فعل

Definition and meaning of provoke in Arabic and definition and English meaning of استثار and استثار translation into English and provoke translation into Arabic in English Arabic dictionary

provoke something to cause a particular reaction or have a particular effect اسْتَثَارَ شَيْئًا أَيْ أَيْ كَانَ السَّبَبُ فِيْ فِعْلِ أَوْ حَرَّضَهُ عَلَىْ القِيَامِ بِرَدِّ فِعْلٍ مُحَدَّدٍ

Forms of استثار in the Arabic Language in the past tense

اسْتَثَارَ
أًنَا اسْتَثَرْتُ - نَحْنُ اسْتَثَرْنَا
أَنْتَ اسْتَثَرْتَ - أَنْتِ اسْتَثَرْتِ
أَنْتُمَا اسْتَثَرْتُمَا
أَنْتُمْ اسْتَثَرْتُمْ - أَنْتُنَّ اسْتَثَرْتُنَّ
هُوَ اسْتَثَارَ - هِيَ اسْتَثَارَتْ
هُمَا (مُذَكَّر) اسْتَثَارَا - هُمَا (مُؤَنَّث) اسْتَثَارَتَا
هُمْ اسْتَثَارُوا - هُنَّ اسْتَثَرْنَ

Forms of استثار in the present tense in the Arabic Language

يَسْتَثِيْرُ
أًنَا أسْتَثِيْرُ - نَحْنُ نسْتَثِيْرُ
أَنْتَ تسْتَثِيْرُ - أَنْتِ تسْتَثِيْرِينَ
أَنْتُمَا تسْتَثِيْرَانِ
أَنْتُمْ تسْتَثِيْرُونَ - أَنْتُنَّ تستَثِرْنَ
هُوَ يسْتَثِيْرُ - هِيَ تسْتَثِيْرُ
هُمَا (مُذَكَّر) يسْتَثِيْرَانِ - هُمَا (مُؤَنَّث) تسْتَثِيْرَانِ
هُمْ يسْتَثِيْرُونَ - هُنَّ يستَثِرْنَ

Forms of استثار in the imperative mood in the Arabic Language

اسْتَثِرْ
أَنْتَ اسْتَرْ - أَنْتِ اسْتَيْري
أَنْتُمَا اسْتَيْرا
أَنْتُمْ اسْتَيْروا - أَنْتُنَّ اسْتَرنَ

Examples of استثار in Arabic with provoke translations into Arabic

Tax reforms provoked crowded public demonstrations اسْتَثَارَتِ الإِصْلَاحَاتُ الضَّرِيْبِيَّةُ مُظَاهَرَاتٍ شَعْبِيَّةً حَاشِدَةً

Cats provoke allergic reactions in some people تَسْتَثِيْرُ القِطَطُ رُدُوْدَ فِعْلٍ تَحَسُّسِيَّةٍ عِنْدَ البَعْضِ

this is the common meaning and definition of provoke in Arabic and English meaning of استثار  accompanied with translation of استثار into English and the translation of provoke  into Arabic from LingloLets English Arabic Dictionary. A comprehensive bilingual dictionary in English and Arabic with examples and translations

provoke - verb

استثار - فعل

Definition and meaning of provoke in Arabic and definition and English meaning of استثار and استثار translation into English and provoke translation into Arabic in English Arabic dictionary

to make someone angry, especially deliberately اسْتَثَارَ شَخْصًا أَيْ أَغْضَبَهُ عَامِدًا أَوِ اسْتَفَزَّهُ

Examples of استثار in Arabic with provoke translations into Arabic

This will only provoke the kidnappers to kill the hostages لَنْ يُؤَدِّيْ هَذَا إِلَّا (= سِوَىْ) إِلَىْ اسْتِثَارَةِ الخَاطِفِيْنَ وَجَعْلِهِمْ يَقْتُلُوْنَ الرَّهَائِنَ

He was provoking the dog كَانَ يَسْتَثِيْرُ الكَلْبَ

this is the common meaning and definition of provoke in Arabic and English meaning of استثار  accompanied with translation of استثار into English and the translation of provoke  into Arabic from LingloLets English Arabic Dictionary. A comprehensive bilingual dictionary in English and Arabic with examples and translations